Pożegnanie rzeki I
Pożegnanie rzeki I

Pożegnanie rzeki I

191. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

Pożegnanie rzeki I
Spacer z Olkusza przez Żyradę do źródeł Sztoły


Kiedy: Sobota, 5 czerwca 2021
Trasa całodzienna

Prowadzenie: Paweł Graja

Śląsko-zagłębiowskie szwendania okoliczne w czerwcu br. upłyną pod znakiem pożegnań, pożegnań z rzeką Sztołą. Sztoła zniknie naprawdę podobnie jak inne pomniejsze — Biała czy Baba... Z końcem tego roku, w związku z zakończeniem wydobycia w jednym z podolkuskich zakładów wydobywczych, zaniechane zostanie odwadnianie jego szybów, co dla ww. rzek oznacza w zasadzie utratę źródła ich obecnie najważniejszego zasilania (wody kopalniane). Stało się tak na skutek naruszeń górotworu i zaniku wód gruntowych — dzięki owym zakładom górniczym właśnie....
Sztołę uczestnicy szwendań żegnać będą dwukrotnie. 5 czerwca, podążając z Olkusza przez Żyradę do jej źródeł, a potem z nurtem do Bukowna.

Udział bezpłatny (Nie pokrywamy kosztów dojazdowych). Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: pawel.graja@miasto-ogrodow.eu

Powrót