Dzieci Kochają Sztukę… i Kosmos

Dzieci Kochają Sztukę… i Kosmos

Akcja projektu „Future Artist – Konstelacje” z okazji Dnia Dziecka 2021

1 czerwca 2021

Coroczna akcja projektu Future Artist „Dzieci Kochają Sztukę” tym razem odbędzie się pod hasłem „Dzieci Kochają Sztukę i Kosmos”.

Akcja Future Artist promująca rolę sztuki w edukacji dzieci i młodzieży pojawi się w przestrzeni Miasta Katowice wyłącznie na ekranach video – telebimach i infokioskach (będących
w dyspozycji Miasta Katowice oraz firmy Visual Effect) oraz w przestrzeni wirtualnej (na stronach społecznościowych instytucji Katowice Miasto Ogrodów)

Podobnie jak w roku ubiegłym autorem identyfikacji promującej akcję jest Marcin Wysocki – uznany projektant i pedagog, wykładowca akademicki. Projekt tegorocznej akcji, podobnie jak projekty lat poprzednich, nie powstałby bez udziału dzieci. To prace stworzone przez nich podczas warsztatów twórczych z Ewą Kokot pod hasłem „wypatrywanie absolutu”, stanowiły „bazę”, na której pracował artysta. 11. akcją „Dzieci Kochają Sztukę” – pomysłodawczyni Ewa Kokot pragnie skłonić każdego z nas do uczestnictwa w kulturze; zwrócić uwagę na sposoby, w jakie dorośli mogą umożliwić dzieciom kontakt ze sztuką i światem wartości. Odwołanie do idei Kosmosu ma skłonić nas do poszukiwań w świecie sztuki wartości ponadczasowych, tego, co absolutne
i zarazem uświadomić nam, że czasem wystarczy spojrzeć w gwiazdy, by nabrać dystansu do rzeczywistości, doświadczyć kruchości naszego życia w obliczu ogromu wszechświata i zacząć dostrzegać, jak wszystko wokół odradza się i zmienia, a zarazem trwa. Niech obcowanie ze sztuką oraz idea kosmosu i tego, co absolutne dadzą nam poczucie szczęścia, spokoju i bezpieczeństwa – szczególnie teraz w czasach niepewności.

Specjalne podziękowania dla agencji reklamowej Visual Effect, która od lat udziela bezpłatnego wsparcia akcji.

Autor plakatu i wizualizacji : Marcin Wysocki

Patronat honorowy Polski Komitet Wychowania przez Sztukę InSea.

Mecenat: Agencja reklamowa Visual-Effect

 

 

https://www.gov.pl/web/kulturaDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Powrót