Polish Americans/American Poles
Polish Americans/American Poles

Polish Americans/American Poles

Polscy Amerykanie/Amerykańscy Polacy

POLISH AMERICANS/AMERICAN POLES. POLSCY AMERYKANIE/AMERYKAŃSCY POLACY

Kiedy: do 17 czerwca 2021
Gdzie: Plac Kwiatowy w Katowicach

Wystawa „POLISH AMERICANS/AMERICAN POLES. POLSCY AMERYKANIE/AMERYKAŃSCY POLACY”, poświęcona jest Polakom i Amerykanom polskiego pochodzenia oraz ich wkładowi w kulturę danego kraju. Wystawę zbudowano wokół trzech kategorii – ludzi, miejsc i wydarzeń – jest opowieścią o polskich emigrantach oraz ich potomkach (Amerykanach polskiego pochodzenia), którzy przyczynili się do rozwoju społeczeństw obu krajów, w istotny sposób wzbogacając ich kulturę, ekonomię czy naukę.

Wystawa podkreśla wymiar otwartości Stanów Zjednoczonych oraz Polski na inspirujące wpływy społeczne i kulturowe przyjezdnych – nowych mieszkańców i obywateli. Ma na celu przypomnienie i pokazanie, jak oba kraje czerpią od wieków z bogactwa wnoszonego przez zagranicznych przybyszów, kładąc szczególny nacisk na Polaków, którzy wyruszyli w świat,
i wnieśli istotny wkład swoją wiedzą i umiejętnościami w kulturę innych krajów – w tym przypadku Stanów Zjednoczonych.

Te wzajemne wpływy, wzbogacające dla obu stron, pełnią ważną rolę w budowaniu i umacnianiu dialogu międzykulturowego oraz silnej więzi między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Konsul Generalny USA w Krakowie Dr Patrick T. Slowinski, pomysłodawca wystawy, podkreśla: “Podczas trzech głównych fal emigracji do USA polscy emigranci przywieźli ze sobą żarliwą etykę pracy, nacisk na wartości demokratyczne i miłość do miejsca urodzenia. Chociaż dzisiejsza Polonia jest dobrze zasymilowana i zintegrowana z kulturą amerykańską , zachowuje jednocześnie silne poczucie więzi i dumy z Polski. Tą miłością nasycona jest ich twórczość i wkład w budowę  społeczeństwa amerykańskiego”.

 

Organizatorem wystawy jest Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych oraz Instytut Kultury Willa Decjusza w Krakowie. W Katowicach wystawa organizowana jest we współpracy z Katowice Miasto Ogrodów – Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek.

 

Powrót