Prace rzeźbiarskie
Prace rzeźbiarskie

Prace rzeźbiarskie

Zadanie twórcze 3/2021

Prace rzeźbiarskie

Spotkanie on-line wokół zadania w sobotę 20 lutego o godz. 10 na platformie ZOOM >>>

 

Fragment pokazu Waldemara Rudyka w ramach wystawy „sztuka_w_galerii” w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Foto A. Ławrywianiec

Rzeźba jest jedną z dyscyplin sztuk plastycznych. Zasadniczo, różni się tym od malarstwa
i grafiki, że jest trójwymiarowa. Malarze tej cechy jej często zazdrościli i albo imitowali trzeci wymiar, albo faktycznie próbowali weń wejść w swoich pracach. Czynił tak Tadeusz Kantor
w swoich asamblażach i ci twórcy, których prace określa się mianem „malarstwa materii”. Dzięki trójwymiarowości, rzeźbę możemy oglądać z wszystkich stron. W zależności od użytego materiału – czy będzie on tradycyjny (drewno, kamień, gips, glina czy brąz) czy bardziej współczesny (papier, plastelina, patyki czy poliestry) rzeźba będzie mieć właściwą sobie, każdorazowo inną fakturę. Tym razem, przyjrzymy się pracom Waldemara Rudyka prezentowanym w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach i nawiążemy do nich w naszym działaniu. Artysta tworzy rzeźby z wielu materiałów; następnie łączy je i scala w kompozycje przestrzenne. Prace prezentowane w BWA wykonał z drewna i blachy. Nadał im kształt wielkich skrzyń.

Zadanie dla Ciebie:
Zainspiruj się pracą artysty (kartę możesz pobrać TUTAJ). Przygotuj materiały dostępne w Twoim domu: kartony, gazety , patyki itp. Pomyśl jaką kompozycję rzeźbiarską możesz z nich stworzyć. Pamiętaj, że rzeźbę można oglądać z wszystkich stron i bardzo ważne jest jej pokazanie z różnych perspektyw. Połącz wszystkie materiały w jedną formę. Postaw swoją rzeźbę na ziemi i popatrz jak wygląda z góry, z dołu i z boku.


Zadanie dla dorosłych:
Sfotografuj pracę dziecka – kilkakrotnie i z wielu stron, a następnie prześlij na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu. Polecamy Twojej uwadze wypowiedź artysty nagraną przez Annę Dudzińską: http://bit.ly/WaldemarRudyk

Opracowanie: Ewa Kokot – koordynator projektu Future Artist

Powrót