ZIMA / MUZYKA / SZTUKA
ZIMA / MUZYKA / SZTUKA

ZIMA / MUZYKA / SZTUKA

Akcja Zima w Mieście 2021

Warsztaty twórcze koprodukcji Future Artist – Rodzinne Matinée

Zima w Mieście nie musi być nudna. To doskonały czas na zabawy twórcze, na eksperymenty muzyczne i wizualne, na tworzenie śnieżnych melodii i melodyjek. Zapraszamy na warsztaty odwołujące się do zjawisk zimowych. Namalujemy rośliny zimowe w formie graficznych drzew. Stworzymy do naszych wizji krótkie formy instrumentalne. Śnieżne płatki i wiatr pokażemy
w rytmicznych formach wizualnych i dźwiękowych. Zwierzęta, które pozostają w ukryciu, przywołamy poprzez zabawy intermedialne. Odszukamy ptaki na obrazach światowego malarstwa i w dziełach muzyki klasycznej. Poznamy twórczość wielkich mistrzów tj.: Giuseppe Arcimboldo, Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Jan Tarasin, którzy tworzyli najsłynniejsze pejzaże zimowe. Zima będzie inspiracją do naszych własnych podróży w przestrzeni wspólnej dla muzyki i sztuki.

Ze względu na sytuację nadzwyczajną działania dostosowane zostaną do możliwości odbioru, będzie to formuła online. Odbędą się w wirtualnie w formie specjalnie projektowanych kart twórczych i podkastów.

Prowadzenie:  Zdzisław Smucerowicz
Współpraca: Ewa Kokot

Zadanie#1

Muzyczna podpowiedź do zadań 1, 2, 3

Zadanie #2

Zadanie #3

Zadanie #4

Muzyczna podpowiedź do zadań 4,5,6

Zadanie twórcze #5

Zadanie twórcze #6

Powrót