ALBUM PIĘKNA FUTURE ARTIST
ALBUM PIĘKNA FUTURE ARTIST

ALBUM PIĘKNA FUTURE ARTIST

Premiera nowej publikacji projektu Future Artist – Spotkanie

21 grudnia 2020

„Album piękna” to zapis zdjęciowy projektu Future Artist – Spotkanie w 2020 roku; teksty dotyczące dziecka, sztuki i natury, ale również wybrane zadania twórcze online wraz z cyklami powstałych prac. To historia najtrudniejszego roku projektu, podczas którego grupa weszła
w przestrzeń wirtualną i realną równolegle. Publikacja prezentuje wybrane prace, obiekty
i realizacje, jest świadectwem działań prowadzonych zarówno w przestrzeniach wystawienniczych i w przestrzeni otwartej, miejskiej, jak i tych realizowanych online. Sam tytuł: „Album piękna” odwołuje się zarówno do piękna powstałej sztuki, jak i do wspaniałości świata natury, słowem do tego wszystkiego, co przez ten rok tworzyli i odkrywali mali i dorośli uczestnicy projektu.

Sama publikacja jest skierowana zarówno do specjalistów i pedagogów, jak i również do dzieci,
w tym uczestników działań.

Teksty do publikacji napisały Maja Głowacka i Ewa Kokot. Odnoszą się do sztuki ziemi oraz do praktyk artystycznych pojawiających się w projekcie i stanowią zachętę do podejmowania własnych praktyk artystycznych wobec natury. Autorki pragną zainspirować innych nauczycieli, twórców i edukatorów do rozwoju własnych realizacji w tym zakresie.

Wzorem lat ubiegłych, „Album piękna” udostępniamy online na stronie www instytucji z prawem do dalszego wykorzystania na wolnej licencji jako inspiracja dla animatorów i edukatorów.

Album do pobrania TUTAJ

Toż to trzeba było mieć wrodzony tupet i intuicję, żeby nazwać ją SPOTKANIEM właśnie w roku 2020. Przecież to miał być wyjątkowy rok spotkań ze sztuką i naturą, grup ze sobą. Mieliśmy się widywać, spotykać, rozmawiać, dialogować w każdej możliwej formie. Kto? Dzieci z dziećmi, dorośli z dziećmi, grupy niepełnosprawnych z artystami. Te kombinacje rozmów, ustaleń i wspólnej przestrzeni pozostały jedynie zamierzeniem. Autentycznie poczuliśmy się wielką wspólnotą, lecz nie mieliśmy okazji do bezpośrednich rozmów. Nie mogąc rozmawiać realnie, tworzyliśmy dialog w ciszy własnych domów. W tej edycji „rozmawialiśmy” sztuką tworzoną mimo wszystko, na przekór sytuacji, jaka nas dopadła. Spotykaliśmy się bliżej w rodzinach, wspólnotach i jak nigdy dotąd pragnęliśmy własnej obecności. To właściwie SPOTKANIE jest teraz nieustannym marzeniem każdego z osobna i nas wszystkich.
[Ewa Kokot, Wstęp – fragmenty]

 

Autor, redakcja merytoryczna: Ewa Kokot pasja2@vp.pl, +48 609 687 401

Projekt graficzny i skład: Marcin Wysocki marcinwysocki.pl

Wydawca: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

ISBN 978-83-63304-54-6

Książka dostępna jest na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska . Korzystaj z niej swobodnie, podpisując autorów: Katowice Miasto Ogrodów: Ewa Kokot, Maja Głowacka, Marcin Wysocki.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Powrót