Jurajskie z górki na pazurki
Jurajskie z górki na pazurki

Jurajskie z górki na pazurki

181. śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

181 A/B śląsko-zagłębiowskie szwendanie okoliczne

JURAJSKIE Z GÓRKI NA PAZURKI, czyli śladem Cardamine glanduligera

Zapraszamy tym razem w północno-wschodnie rubieże Zagłębia Dąbrowskiego, na spacer pośród skał, sosen, jaskiń oraz ruin zamkowych z sanatorium przeciwgruźliczego do srebrnego miasta. Wnikliwy czytelnik bez problemu rozpozna jej przebieg, a jeśli będzie zainteresowanym, zgłosi akces do udziału, który rozpatrzonym będzie  [

Powrót