Mikrogranty
Mikrogranty

Mikrogranty

wsparcie na realizację projektów kulturalnych

Mikrogranty to program wsparcia dla organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne na terenie miasta Katowice lub skierowane do mieszkańców Katowic.

Program realizowany jest od 2013 roku przez instytucję kultury Katowice Miasto Ogrodów. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000 zł brutto, a wyjątkowych sytuacjach nawet do 10000 zł brutto.

W 2020 r. przewidziane zostały dwa nabory wniosków do programu we wrześniu i październiku. Budżet programu wynosi 40 000 złotych – po 20 000 zł na nabór. Projekty można zgłaszać za pomocą formularza online dostępnego TUTAJ w terminie od 2 do 26 dnia miesiąca, w którym prowadzony jest nabór.

Ich oceny dokonuje komisja powołana procedurą zawartą w Regulaminie programu kierując się kartą oceny i kryteriami odpowiadającymi konkretnej punktacji. Wnioski, które przekroczyły próg 51 punktów, zostaną zarekomendowane do przyznania wsparcia Dyrektorowi instytucji.

Treść wniosków można konsultować z koordynatorem programu na etapie prowadzenia naboru.

Przykłady realizacji

Wystawy, spektakle, projekty muzyczne, warsztaty i spotkania kulturalne, festiwale, wydarzenia
z zakresu edukacji kulturalnej i inne wpisujące się w program Miasta Ogrodów. W tegorocznej edycji Mikrograntów preferowane będą projekty o wysokiej wartości artystycznej, których rezultaty będą mogły być udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, innych form publikacji zdalnej oraz wykazujące cechy innowacyjne, a także wydarzenia, które wpisują się w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w Agendzie 2030.

Wykonanie projektów zawartych we wnioskach powinno być zgodne z aktualnymi w dacie składania i realizacji obostrzeniami związanymi z pandemią.

 

Wnioski  można składać poprzez stronę http://wsparcie.miastoogrodow.eu/

Powrót