Poczucie bycia
Poczucie bycia

Poczucie bycia

wystawa zbiorowa

Uwaga! 
Od 27 października do 2 listopada wszystkie galerie w Katowice Miast Ogrodów pozostają nieczynne.

 

Katarzyna Kalua Kryńska 

Ryszard Karczmarski 

Anna Kola

Ekaterina Konsulowa

Jacek Lalak

Katarzyna Łata 

Lena Matoshniuk

Jowita Mormul

Marta Mrówka

Joanna Nowicka

Paweł Opaliński 

Zdzisław Orłowski

Michał Pietrzak 

Jolanta Rycerska 

Kacper Spek

Piotr Spek

Krzysztof Ślachciak 

Danuta Węgiel

Magdalena Wdowicz-Wierzbowska

Andrzej Zygmuntowicz

 

Kuratorzy: Piotr Spek i Andrzej Zygmuntowicz

 

Kiedy: 22 lipca do 18 października 2020 r.
Gdzie: Galeria Miasta Ogrodów

Finisaż wystawy odbył się w ramach Nocy Galerii: 25 września 2020 godz. 18

 

Trzecia edycja pleneru pod nazwą JAZZ FREE PHOTO odbyła się w Chodzieży na przełomie lipca
i sierpnia ubiegłego roku. Plener organizowany przez Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików odbył się w czasie trwania jednej z największych imprez warsztatowych muzyki jazzowej w Polsce: Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych CHOJAZZ 2019.  Spotkanie było wyjątkowe na wielu płaszczyznach.

Zarówno temat: Poczucie bycia, jak i atmosfera plenerowa stworzyła nowy wymiar rozmowy, nie tylko skupionej na towarzyszącym jej jazzowym pulsie warsztatów, ale przede wszystkim
na indywidualnych, niezwykle różnych od siebie postawach twórczych. Nasze spojrzenia fotograficzno-malarskie dotknęły relacji, własnych przeżyć, stanu ducha i emocji. Plener skłonił do bardziej autorskiej wypowiedzi o tym, co myślimy i jak odczuwamy, a przestał być tylko opowiadaniem o czasie spędzonym razem i wrażeniach z odebranych gęstych jazzowych akordów.

Prace prezentowane na wystawie są tak różne, jak różni są autorzy i jak różne były w owym czasie nasze rozmowy. Wystawa na pewno nie stanowi spójnej wypowiedzi, zarówno w warstwie technik, jak i przekazu prezentowanych prac, co może być zarzutem, ale mamy nadzieję, że jest jednocześnie jej zaletą. Autorzy nie opowiadają podobnych historii w ramach jednego tematu. Mimo wielu godzin spędzonych razem, każdy znalazł swoje indywidualne Poczucie bycia,
w Chodzieży, latem 2019 roku. 

Piotr Spek

 

Organizator pleneru: Okręg Wielkopolski Związku Polskich Artystów Fotografików

Wsparcie pleneru i wystawy: 

Chodzieski Dom Kultury – organizator warsztatów CHOJAZZ 2019

ZPAF O/WLKP

ZPAF / STARA Galeria

Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek / Galeria Miasta Ogrodów

Powrót