Henning Bolte "DrawNotes"
Henning Bolte

Henning Bolte "DrawNotes"

w ramach 9. Katowice JazzArt Festivalu

Wystawa prezentowana od 10 lipca do 6 września 2020

Galeria Engram (parter siedziby Katowice Miasto Ogrodów)

 

 

Kuratorzy: Katarzyna Łata / Martyna Markowska

 

Rysunki DrawNotes powstawały na żywo w trakcie synchronicznego rysowania i występów muzycznych. To rodzaj wizualnych artykulacji pochodzących z mojego oglądania i słuchania koncertów. Ta praktyka znacznie zwiększyła moje zaangażowanie w muzykę i zintensyfikowała moje aktywne słuchanie. Jeśli chodzi o pamięć długoterminową i przeglądanie muzyki na żywo, DrawNotes również zapewniało posługiwanie się pamięcią doświadczanej muzyki dokładniejszą niż zapisane nuty. W przeszłości, kiedy robiłem notatki podczas wielu koncertów, czułem się coraz bardziej rozproszony, miałem trudności z koncentracją i zanurzeniem w muzycznym nurcie. W końcu zacząłem tworzyć rysunkowe  notatki do słuchanej muzyki. Okazało się to uwalniającym uczuciem. Otworzyło niespotykane możliwości doświadczania muzyki poprzez nowe ekspresyjne środki, które można wykorzystać do nadania muzyce kształtów i form. Dzięki temu otworzyły się niespotykane i fascynujące możliwości. Podczas gdy częściowo utraciłem umiejętność dokładnego operowania słowem, zdobyłem nowe ekspresyjne środki, które mogę wykorzystywać, nadawać kształt i rozwijać w moich rękach: ruch i rytm, forma i faktura, kolor i materialność. W związku z tym taki rysunek sytuuje się pomiędzy tworzeniem konkretu a tworzeniem abstrakcji. Jest to reagowanie w czasie rzeczywistym na dynamikę muzyki, a także na postawy i widoczne gesty; rysowanie niefiguratywne okazało się ekscytującym wyzwaniem. Można czuć się swobodniej, bardziej otwartym i bardziej oddanym muzyce. Nawet gdy muzyka nie współbrzmi ze mną, kreatywny obraz mógł znaleźć swój wyraz i otworzyć głębszą drogę do tej samej muzyki. Poza tym improwizacja jest tutaj wymagana jako nieunikniony kluczowy element i musi być zastosowana w kreatywnym zastosowaniu różnorodnych technik dopasowania. DrawNotes może służyć jako pomost, jako pośredniczący element w intersubiektywnej wymianie komunikacyjnej w doświadczaniu muzyki. Stanowi również samodzielne dzieło sztuki inspirowane muzyką graną na żywo. (Henning Bolte)

 

>>Wersja online ekspozycji<<

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi zwiedzających >>> TUTAJ

 

Powrót