Future Artist - zadanie twórcze
Future Artist - zadanie twórcze

Future Artist - zadanie twórcze

#8

Fotografie Zdzisława

Foto: Arkadiusz Ławrywianiec
Fotografia przedstawia prace Zdzisława Mackiewicza prezentowane na wystawie zbiorowej „ANEKS” w Galerii Engram w Mieście Ogrodów.

Zadanie twórcze 8
Tym razem przyjrzymy się sobie wzajemnie. Dziś będziemy portretować! Przecież każdy z nas jest fragmentem świata i natury. Portret jest jednym z najważniejszych tematów sztuk wizualnych, malarstwa ale i fotografii. W sztuce był realizowany od samych jej początków, we wszystkich technikach, w skali od miniaturowej po monumentalną. Często wykonywano go z natury. Ludzie zawsze lubili pokazywać wizerunki siebie i innych. Specyficznym gatunkiem w historii polskiego malarstwa był portret sarmacki. Od XVIII w. zapotrzebowanie na portrety wpłynęło na dokonanie wynalazków mających na celu mechaniczne utrwalanie rysów i powielanie wizerunków (camera obscura, tzw. sylwetki; później fotografia). Dzisiaj najpopularniejszy jest portret fotograficzny. I to do niego tym razem nawiążemy. Spójrzcie na prace Zdzisława Mackiewicza – artysty z Torunia, na to jak wielowymiarowo przedstawia wizerunek portretowanych osób, dokonuje przekształceń obrazu, jego rozmycia. Pokaz prac tego m.in. artysty jest dostępny w Galerii Engram w Katowice Miasto Ogrodów w ramach wystawy „Aneks”. Być może zostanie ona wkrótce ponownie otwarta.

Zadanie dla Ciebie:
Dziś zajmiemy się portretowaniem!
Nie drukuj karty! Przyjrzyj się jej TUTAJ. Ma być dla Ciebie tylko inspiracją. Przyjrzyj się najbliższym członkom swojej rodziny, spójrz też w lustro i przyjrzyj się swojemu odbiciu – en face, z lewej strony, z prawej, od góry. A teraz do dzieła. Stwórz portret wybranej osoby lub swój własny autoportret. Masz dowolność wyboru techniki pracy: może to być szkic rysunkowy, kredka, flamaster, ale też fotografia z telefonu czy aparatu! Najważniejsze żeby twoja praca oddawała prawdziwą naturę portretowanego. Postaraj się nie być schematyczny, zaskocz odbiorcę. Tu liczy się twoja kreatywność i uważność obserwacji.
Możesz podpisać swoje dzieło, ale użyj tylko imienia!

Zadanie dla dorosłych:
Jakie cechy twarzy lubisz u własnego dziecka? Powiedź mu o tym! Pomóż przesłać dziecku zdjęcie jego pracy na adres: ewa.kokot@miasto-ogrodow.eu
Opracowanie: Ewa Kokot – koordynator projektu Future Artist – Spotkanie
Oprawa graficzna: Jacek Zygmunt / Skandha

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Powrót