Katowicki Radar Muzyczny
Katowicki Radar Muzyczny

Katowicki Radar Muzyczny

Mindfulness w pracy muzyka

Kiedy: 25 września 2019, godz. 18
Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów, sala 204

Zgłoszenia na warsztat proszę przesyłać na adres mailowy: mateusz.zegan@miastoogrodow.eu

 

W trakcie warsztatu, popartego wynikami badań nad skutecznością, uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi założeniami i technikami Mindfulness, które są przydatne w pracy muzyka, zarówno w procesie twórczym, jak i w przygotowaniu oraz występie scenicznym.

*Mindfulness* (w tłumaczeniu polskim uważność) jest to stan świadomości będącym ukierunkowaniem na chwilę obecną, to sposób bycia kształtujący umiejętność nieoceniającej samoobserwacji. Uważność jest umiejętnością świadomego radzenia sobie ze stresem poprzez zrywanie z nawykowymi,
automatycznymi działaniami, którymi kierujemy się w życiu i na scenie.

Dzięki rozwijaniu umiejętności jaką jest Mindfulness:
- uczysz się skupienia uwagi w różnych sytuacjach mimo rozpraszających bodźców,
- uczysz się obserwować funkcjonowanie własnego umysłu, dzięki czemu efektywniej radzisz sobie ze stresem codzienności oraz tremą,
- otwierasz i uwrażliwiasz się na doświadczenia zmysłowe, co wyzwala kreatywność,
- zwiększasz samoświadomość zarówno w zakresie własnych mocnych, jak i słabych stron, dzięki czemu trafnie stawiasz cele i oczekiwania wobec siebie i otoczenia oraz budujesz adekwatne poczucie własnej wartości.

Warsztat połączony z wykładem poprowadzi dr Aleksandra Dembińska. Doktor psychologii, magister filozofii – bioetyk. Wykładowca akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem, adiunkt Katedry Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.Certyfikowany nauczyciel MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności) – Certyfikat The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskiego Instytutu Mindfulness. Ponadto ukończyła Compassion Foundation Course certyfikowanego przez
Mindfulness Association (Wielka Brytania).
 

Powrót