Cyklofrenia
Cyklofrenia

Cyklofrenia

Wystawa pracy Pavlo Kazmina

PAVLO KAZMIN:  Cyklofrenia


gość specjalny  –  Mikołaj Marcela - nauczyciel akademicki, pisarz, autor tekstów piosenek; doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego - wykład / „Święto wojny. O "Soli ziemi" Józefa Wittlina”.

 

Wernisaż: 7 III | 17.30

Praca prezentowana do 2 kwietnia 2019 r.

 

Pavlo Kazmin jest artystą, który swobodnie porusza się w tak różnych mediach, jak malarstwo, instalacja, performans czy wideo. Tematem jego twórczości są z reguły współczesne wydarzenia geopolityczne, historia oraz problematyka ukraińska. Artysta, bazując na własnych przeżyciach
i emocjach, odnosi się w swojej sztuce do szerszych zjawisk kulturowych, w tym do pamięci zbiorowej, które niejednokrotnie konfrontuje z aktualnymi problemami społecznymi i politycznymi, m.in. wojny i globalnych konfliktów. W komentarzu do swojej twórczości pisze m.in.: „Sztuka jest dla mnie polem do dyskursu, a moje prace są mediacją. Interesuje mnie świat ofiar i oprawców, jak i te sytuacje, w których dochodzi do obcowania z Innym nie tylko w ramach konfliktu. W swojej twórczości krytykuję ksenofobię i szowinizm, który jest tak bardzo uwypuklony podczas konfliktów militarnych, a podstawą do tego są moje własne doświadczenia. To, na czym osadza się moje osobiste traktowanie sztuki, wynika z potrzeby bycia szczerym”. Na wystawie artysta zaprezentuje pracę pt. „Cyklofrenia”, która w literalnym rozumieniu odnosi się do tak zwanej choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak w szerszym, metaforycznym znaczeniu, do szeregu operacji i zabiegów medialnych, jakie władza przeprowadza na społeczeństwie. Strategia ta i stworzony nad nią nadzór ma służyć sterowaniu i polaryzacji poszczególnych jednostek czy grup społecznych. Pokazany na wystawie obraz jest próbą unaocznienia tych zabiegów i manipulacji.

 

Pavlo Kazmin – ur. w 1997 r. w Czortkowie na Ukrainie. Jest studentem IV roku Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pracowni malarstwa prof. Michała Minora.

Wybrane wystawy:

- Happening “Is there a Culture after Death?” Muzeum Śląskim Katowice 1.11.2018
- Akcja “W poszukiwaniu miliona uchodźców z Ukrainy dysonans: Rzeczywistość kontra Symulakrum” wrzesień 2018 Katowice Dworzec PKS
- Akcja performatywna “Początek” 31 Sierpnia 2018 Gliwicka Radiostacja
- Zbiorowa wystawa Pracowni linorytu „Ludzie z Gumy”Rondo Sztuki
-Zbiorowa wystawa studentów pracowni Kazimierza Cieśika-Rondo Sztuki 2016
- udział w międzynarodowym projekcie “Just Beneath the Skin:Investigation and Revelations”

Członek grupy artystycznej “urodyna.art”. https://www.instagram.com/urodyna.art/?hl=pl

Spotkanie z z Mikołajem Marceli

Wykład / „Święto wojny. O "Soli ziemi" Józefa Wittlina”.

 

1. Wprowadzenie

2. Przedstawienie sylwetki Józefa Wittlina.

3. Tematyka wojenna w "Soli Ziemi" Józefa Wittlina.

4. Aktualność powieści Wittlina.

5. Podsumowanie.

 

Mikołaj Marcela - nauczyciel akademicki, pisarz, autor tekstów piosenek; doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; koordynator kierunku sztuka pisania, autor trzech powieści oraz monografii naukowej "Monstruarium nowoczesne". Publikował w najważniejszych czasopismach naukowych. W pracy uniwersyteckiej zajmuje się potwornością w literaturze i kulturze popularnej, horrorem, powieścią i kinem grozy, literaturą i kinem science fiction, utopijną edukacją oraz zagadnieniami związanymi z creative writing. Mieszka w Katowicach.

Powrót