Imaginarium / Wizerunki
Imaginarium / Wizerunki

Imaginarium / Wizerunki

Wystawy prac Waldemara Jamy

Waldemar Jama:

Imaginarium (Galeria Miasta Ogrodów) - 14 listopada 2018 - 6 stycznia 2019

Wizerunki (Galeria Engram) - 14 - 18 listopada 2018

Na wernisaż obu wystaw zapraszamy 14 listopada o godz. 18, do Galerii Miasta Ogrodów

 

Waldemar Jama – polski fotograf, uczestnik krajowych i zagranicznych wystaw, twórca plakatów. Absolwent poznańskiej ASP w 1999 r. W 2005 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Fotografią zajmuje się od początku lat 60."Prace Waldemara Jamy mają sobie tylko właściwą moc, wydają się niezwiązane z żadną ze „szkół” znanych obecnie, nieskażone wspomnianymi regułami patentowymi, łączy je wspólny wątek – próba rowiązania problemu, który stanowi podstawową dychotomię sztuki minionego, ale też naszego wieku – konflikt między abstrakcją
a figuracją. Zasadza się on na rozróżnieniu znaku, jako znaku tylko dla niego samego i znaku określającego pojęcie. Charakteryzuje go zarazem podejście socjopoetyckie, szukanie punktów, w których krzyżują się drogi sztuki, kultury, a czasem również polityki (prace i cykle – Auschwitz, Krakowskie Przedmieście, PRL). Standard pamięci rozumiany jest w nich jako pewna specyfika kultury – np. europejskiej i jej historii. Ślad – zapisane milczenie obrócone przeciwko nieistnieniu. Fenotekst – dzieło, które mamy przed oczami jest zapładniany genotekstem – nieskończoną liczbą znaczeń zaangażowanych w dzieło, jak i wobec niego zewnętrznych. Innym aspektem twórczości Waldemara Jamy jest wyrastająca z konceptualizmu sztuka-na-temat-sztuki-na temat-konsumeryzmu. Uwagę, jaką on i inni artyści tego nurtu zwracają na obiekty konsumpcji
i domowe utensylia można traktować jako próbę wzburzenia spokojnej powierzchni codziennego życia, w dążeniu do „destabilizacji codzienności”. fragment tekstu Marka Kamieńskiego "Żywiołowy Konceptualista – Oksymoron? Waldemar Jama".

 

Kurator wystawy: Katarzyna Łata

Powrót