Brassnet / vol. 1
Brassnet / vol. 1

Brassnet / vol. 1

Pierwsze z serii spotkań sieciujących orkiestry dęte


Kultura Dęta - projekt Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów powstał z myślą o orkiestrach dętych, które działały/wciąż działają na terenie naszego województwa. Orkiestry dęte to tradycja będąca wspaniałym świadectwem  kulturowej różnorodności regionu, jego muzykalności, wrażliwości i otwartości na potrzeby społeczne. Orkiestry dęte to szkoła muzyki, koleżeństwa, solidarności, współpracy i bezinteresowności. Czy po latach gwałtownych zmian gospodarczych, społecznych, kulturowych, które wstrząsnęły rzeczywistością małych i dużych miast, a tym samym orkiestr ich muzyka wciąż może być atrakcyjna, potrzebna i użyteczna dla odbiorcy? Kto i dlaczego miałby dziś grać? Dla kogo dzisiaj gramy, czy wolny rynek jest ratunkiem czy przekleństwem, jak widzimy siebie na tle rzeczywistości, czego potrzebujemy i co możemy ofiarować, aby muzyka wciąż grała? Pytań odnośnie współczesnego funkcjonowania orkiestr w kontekście artystycznym, finansowym, społecznym jest wiele. W wielu krajach środowisko orkiestr dętych doskonale radzi sobie organizacyjnie i artystycznie. Powstaje nowy repertuar, nie brakuje chętnych do nauki gry na instrumentach, konkursy i koncerty gromadzą wielotysięczną publiczność gotową kupić bilet. Czy tak samo może być w województwie śląskim, dawnej dętej potędze? 


Zachęcamy muzyków, kapelmistrzów, dyrygentów, organizatorów festiwali, promotorów, kompozytorów do serii dyskusji na te i inne tematy. Gramy w jednej orkiestrze, a każda orkiestra potrzebuje prób.

Na pierwszą z nich zapraszamy już 8 października 2018 r., o godz. 17:00, Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek (Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice), sala 211 (2 piętro).

 

Ramowy program spotkania: 


17.00 - moderowana dyskusja poświęcona obszarom problemowym i potencjałom środowiska orkiestr dętych 
18.30 - przerwa kawowa 
18.45 - moderowana dyskusja poświęcona kierunkom rozwoju i sieci współpracy środowiska orkiestr dętych wraz z podsumowaniem 
20.00 - zakończenie spotkania 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń do 1 października 2018 r.  na adres mailowy: marlena.hermanowicz@miasto-ogrodow.eu


Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, kontakt, nazwa orkiestry, miejscowość realizacji działalności, forma organizacyjna, strona www orkiestry (jeśli istnieje).

 

Maksymalna liczba uczestników spotkania: 25 osób

 

Prowadzona będzie lista rezerwowa uczestników, która będzie miała priorytet uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Animacja sieci realizowana będzie w ramach systematycznych spotkań z zainteresowanymi. 

 

Prowadzący spotkanie:


Maciej Zygmunt – kierownik kreatywny działu Obserwatorium w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Badacz społeczny i konsultant samorządowy polityk publicznych, organizator programów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Autor diagnoz lokalnego potencjału kulturotwórczego w ogólnopolskim programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”, koordynator programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” w województwie śląskim. Ekspert w projektach Narodowego Centrum Kultury, Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie czy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. 

 

Łukasz Dziuba – socjolog i badacz w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Koordynator merytoryczny projektów badawczych w Instytucie i aktywny członek zespołów badawczych. Koordynator procesu ewaluacyjnego w trzyletnim projekcie operatorkultury.pl w ogólnopolskim programie Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Współtwórca koncepcji, realizacji i ewaluacji badań terenowych w projektach badawczych realizowanych w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” w województwie śląskim i poza nim. 

Powrót