dekoracyjna

Contact Improvisation

Warsztaty programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice

Kontakt improwizacja – aktywne „słuchanie poprzez ciało”.

Najbliższe terminy spotkań: październik – środy, 9 listopada, godz. 19.30

Gdzie: Katowice Miasto Ogrodów – sala 211. Uwaga! W dniu 26.10.2022 zajęcia odbędą się wyjątkowo w sali baletowej

Czas trwania: 90 min.

Prowadzenie: Ewelina Cieśla

Udział bezpłatny

Czym jest kontakt improwizacja?
Kontakt improwizacja to forma tańca mająca swoje źródło w badaniach nad ruchem i bazująca na zasadach fizycznych. Dotyk, pęd i bezwład, waga i przeciwwaga, balans, grawitacja, dzielenie ciężaru są kluczowe dla tej praktyki. To taniec mający swoje źródło w otwartym poszukiwaniu wspólnej przestrzeni kontaktu między dwojgiem lub większą ilością osób. Wspólny punkt kontaktu określa przestrzeń do badań odczuć i impulsów. Dzięki „kontakt improwizacji” człowiek odkrywa swoje potrzeby i granice. Wykorzystuje do tego swoją intuicję i osobiste zainteresowania. Wzmacnia przy tym swoje psychiczne i fizyczne centrum, jednocząc rozdzielane w dzisiejszym świecie ciało i umysł.

Cel warsztatu
Celem regularnego warsztatu jest zaproszenie zarówno zawodowych tancerzy, jak i studentów i pasjonatów tańca do wspólnego spotkania w pustej i bezpiecznej przestrzeni, które stworzy okazję do utworzenia grupy kontaktowej na Śląsku. Regularna praktyka umożliwi nam zapoznanie się zarówno na poziomie fizycznym jak i osobowościowym. 

Opis warsztatu 
Warsztat będzie prowadzony w oparciu o filozofię TAO, nauk David’a Leunga, Milana Kozanka oraz Shi Fu Yang’a. Spotkania będą się odbywać w dwóch połączonych częściach: wprowadzenia w postaci warsztatu oraz czystej praktyki kontakt improwizacji, która stworzy przestrzeń do wprowadzenia poznawanych „zasad” kontakt improwizacji w życie. Uczestnicy będą mieli szansę nauczyć się możliwości ruchu z wykorzystaniem wspólnego centrum, poznając przy tym spektrum działania własnego ciała w relacji z drugim ciałem, z przestrzenią, z formującą się grupą i przede wszystkim w relacji z grawitacją. Poznawane i wprowadzane elementy będą związane z przeniesieniem wagi ciała, dzieleniem wagi, z przeciwwagą, przetaczaniem, upadaniem, podtrzymywaniem i podnoszeniem z wykorzystaniem naturalnego „flow”. Podstawowymi zagadnieniami będą „słuchanie”, „grawitacja”, „bezwład” i „pęd” oraz pytania o „energię” i „aktywność ciała”.

Ewelina Cieśla jest studentką piątego roku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Otrzymała min. stypendium w postaci semestru studiów w Beijing Dance Academy w Chinach.

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.