dekoracyjna

Kino Tańca

Programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice

W programie „Kino Tańca” prezentować będziemy regularnie filmy taneczne, rejestracje spektakli tanecznych, teatrów fizycznych, teatrów tańca oraz nowatorskie formy typu screen-dance. Każde spotkanie poprzedzone będzie krótką prelekcją i zakończone dyskusją.

Wydarzenie bezpłatne

Prowadzenie: dr Adriana Świątek

Więcej o idei cyklu TUTAJ

Adriana Świątek – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat związana była z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – z Zakładem Teatru i Dramatu. Od 2018 roku adiunkt na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z którym stale współpracuje od roku 2012.

 

 

PROJEKCJA 5

Kiedy: 15 grudnia (czwartek), godz. 18.00
Gdzie: Strefa Centralna sala 211 (II p.)

C U R S I V E  II

Cloud Gate Dance Theatre of  Taiwan
Lin Hwai-mei | John Cage
Realizacja telewizyjna | Ross MacGibbon
Produkcja | Reiner E. Moritz

O teorii widzenia na pograniczu biegunów północnego i południowego 

Otwarta rozmowa z Krzysztofem Kulą – prof. dr hab.  z Instytutu Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Sylwią Hefczyńską-Lewandowską – dr z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Agatą Jędrzejczak - absolwentką Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, autorką pracy magisterskiej „Artystyczna ekspresja XXI wieku. Nowe ucieleśnienie sztuk widowiskowych” oraz Eweliną Cieślą – studentką Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Projekcja „Cursive II”  (2005) w choreografii Lin Hwai-min, z muzyką Johna Cage'a. Dzieło inspirowane estetyką chińskiej kaligrafii jest rodzajem medytacji. Asceza, minimalizm, perfekcja. Wehikuł, który wyostrza i poszerza pole percepcyjne. Ostatnie spotkanie w ramach Kina Tańca 2022 będzie ukierunkowane na teorię widzenia – w perspektywie doświadczenia odbioru w przestrzeni międzykulturowej, między dwoma biegunami – północnym i południowym, między wschodem i zachodem.  

Cloud Gate to nazwa najstarszej formy chińskiego tańca, o której mówi się, że istniała już 5000 lat temu. To po prostu metafora tańca. Jednocześnie odpowiednie chińskie znaki mają znaczenie poetyckie. Unoszące się chmury przypominają ruchy tańczących ciał. Brama jest czymś masywnym, imponującym i można ją porównać do substancji ciała. Nazwa sama w sobie jest manifestem. Lin Hwai-min chciał stworzyć choreografię, która czerpałaby swoją legitymację z tradycji. Połączył wpływy wschodnie i zachodnie, włączając do swojego stylu chińskie ruchy teatralne (opera pekińska). W ciągu ostatnich dziesięciu lat zajmował się głównie Tai Chi Tao Yin, starożytną formą Chi Kung, sztukami walki i medytacją. Lin Hwai-mei mówi: „Przed kurtyną za kulisami jest cicho, jak w kościele (…) Tancerze medytują, aby skoncentrować swoje ciała i umysły”.

- Reiner E. Moritz

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem programu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.