dekoracyjna

Kino Tańca

Programu Przestrzenie Sztuki Taniec Katowice

W programie „Kino Tańca” prezentować będziemy regularnie filmy taneczne, rejestracje spektakli tanecznych, teatrów fizycznych, teatrów tańca oraz nowatorskie formy typu screen-dance. Każde spotkanie poprzedzone będzie krótką prelekcją i zakończone dyskusją.

Wydarzenie bezpłatne

Prowadzenie: dr Adriana Świątek

Więcej o idei cyklu TUTAJ

Adriana Świątek – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat związana była z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – z Zakładem Teatru i Dramatu. Od 2018 roku adiunkt na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z którym stale współpracuje od roku 2012.

 

PROJEKCJA 3 

Kiedy: 26 października. godz. 18.00
Gdzie: Strefa Centralna

A L V I N   A I L E Y.  A M E R I C A N  D A N C E  T H E A T E R
B E Y O N D  T H E  S T E P S
Phil Bertelsen Film

Beyond the limits | Beyond the steps

Otwarta rozmowa z Agnieszką Bednarz-Tyran – tancerką, choreografem, pedagogiem oraz Adamem Łukaszkiem – producentem telewizyjnym i filmowym oraz wykładowcą Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach
 

Projekcja filmu dokumentalnego „Alvin Ailey. American Dance Theatre | Beyond the steps” w reżyserii Phila Bertelsena (2006) uruchamiająca rozmowę o przekraczaniu granic w sztuce / w sztuce tańca, o poszukiwaniu, o nieustawaniu w odkrywaniu nowych lądów, o kreacji – której żywym impulsem jest wymiana. Film dokumentalny Bertelsena pozwala zajrzeć za kulisy kultowej amerykańskiej kompanii tańca współczesnego - kontynuatorów wizji Alvina Aileya. Jak czytamy na stronie kompanii „W 1958 roku Alvin Ailey założył American Dance Theatre, aby zrealizować swoją wizję zespołu, którego celem jest wzbogacanie amerykańskiego dziedzictwa tańca współczesnego i zachowanie wyjątkowości afroamerykańskich doświadczeń kulturowych” (Zob. TUTAJ). „Poruszający emocjonalnie” doskonale zrealizowany dokument filmowy jest w istocie portretem tancerzy oraz choreografów, którzy tworzą teatr tańca rozumiany jako wehikuł – emocji, myśli, sensów kulturowych.

I belive that dance is from the people and that it should be delivered back to the people.

- Alvin Ailey

 

 

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Współorganizatorem projektu w Katowicach jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego.