Mikrogranty Medialabu

Program wsparcia dla młodych ludzi eksperymentujących z technologiami cyfrowymi

 

Masz pomysł na aplikację lub instalację interaktywną? Chcesz uczyć się programowania wspólnie z przyjaciółmi? Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia ekspertów, ale nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc?

 

Mikrogranty Medialabu Katowice przeznaczone są dla projektów cyfrowych, których wykonawcami lub odbiorcami będą ludzie w wieku od 16 do 24 lat. Ta grupa wiekowa pozbawiona jest często możliwości rozwoju oferowanych przez rynek czy profesjonalne organizacje. Celem programu jest więc dotarcie do nieco młodszych użytkowników i twórców technologii – danie im możliwości realizacji własnych projektów i zaangażowanie ich do innych działań Medialabu.

 

Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 4000 zł lub wsparcie merytoryczne ekspertów Medialabu mogą otrzymać zarówno organizacje, jak i osoby prywatne. Do konkursu przyjmowane są inicjatywy o różnym charakterze – projekty artystyczne, edukacyjne, również działania eksperymentalne – np. aplikacje, usługi cyfrowe, warsztaty, badania czy prace artystyczne. Premiowane są przedsięwzięcia eksperymentalne o interdyscyplinarnym charakterze, promujące idee otwartości i współpracy lub angażujące lokalną społeczność.

 

Projekty zgłasza się za pomocą formularza online, oceny wniosków dokonuje czteroosobowy zespół ekspertów (dwóch specjalistów spoza Katowic i dwóch pracowników Medialabu) zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej kryteriami. Podczas naboru Medialab organizuje otwarte spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych. W ramach dwóch edycji programu rozdane zostaną granty w łącznej kwocie 50 000 złotych.

Formularz dostępny >>> TUTAJ

Strona internetowa programu

Przykłady realizacji

 

Możesz zrealizować projekty takie jak:

–  warsztaty (np. dla paczki Twoich znajomych, w klasie, po zajęciach/lekcjach itp, dla swoich uczniów/studentów)

– aplikacje mobilne i webowe (jeśli Twoja aplikacja związana będzie z Katowicami, uzyska dodatkowe punkty! Sprawdź więcej w karcie oceny projektu),

– instalacje artystyczne (np. rzezba prezentowana dostępna w przestrzenii publicznej lub w galerii na terenie Katowic),

– badania (np. uczestnictwa w kulturze, analizy danych),

– inne (projekty interdyscyplinarne).

 

Do konkursu przyjmowane są inicjatywy o różnym charakterze – projekty artystyczne, edukacyjne, również działania eksperymentalne – np. aplikacje, usługi cyfrowe, warsztaty, badania czy prace artystyczne. Premiowane są przedsięwzięcia eksperymentalne o interdyscyplinarnym charakterze, promujące idee otwartości i współpracy lub angażujące lokalną społeczność.


 

Organizatorzy:

Miasto Katowice

Katowice Miasto Ogrodów

Medialab Katowice

 

Patroni:

Prezydent Miasta Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Politechnika Śląska

ASP Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach