Spójnik!

Spójnik!

Program wsparcia realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Aktywności sąsiedzkie, aktywizacja lokalnych społeczności, lokalna historia i dziedzictwo, oddolne inicjatywy społeczne, aktywności oparte na więziach społecznych oraz aktywności skierowane do społeczności/miejsc wymagających szczególnego wsparcia.

Teraz na wszystkie te cele otrzymać można warte 5000 zł brutto wsparcie w ramach programu „Spójnik!”. 

Wsparcie przyznawane jest biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2029, działające w ramach instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Nabór wniosków został zakończony. Dziękujemy!

Wyniki naboru [link otworzy się w nowym oknie]

Wsparcie przeznaczone musi być na realizację przedsięwzięcia, którego przygotowanie bez wsparcia programu Spójnik! byłoby utrudnione lub niemożliwe.

Budżet programu to 100 000 zł brutto.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury z obszaru GZM, zachęcamy jednak grupy nieformalne do zgłaszania swoich pomysłów do pobliskich instytucji kultury. Współpraca z lokalną społecznością jest dodatkowo punktowana. 

Zasady punktacji określa KARTA OCENY PROJEKTU [link otworzy się w nowym oknie]

Regulamin programu [link otworzy się w nowym oknie]


ktw_gzm_2029

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.