Spójnik!

Spójnik!

Program wsparcia realizowany w ramach starań Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Aktywności sąsiedzkie, aktywizacja lokalnych społeczności, lokalna historia i dziedzictwo, oddolne inicjatywy społeczne, aktywności oparte na więziach społecznych oraz aktywności skierowane do społeczności/miejsc wymagających szczególnego wsparcia.

Teraz na wszystkie te cele otrzymać można warte 5000 zł brutto wsparcie w ramach programu „Spójnik!”. 

Wsparcie przyznawane jest biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2029, działające w ramach instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Nabór wniosków został zakończony. Dziękujemy!

Ocenia wniosków do 3.10.2023.

Wsparcie przeznaczone musi być na realizację przedsięwzięcia, którego przygotowanie bez wsparcia programu Spójnik! byłoby utrudnione lub niemożliwe.

Budżet programu to 100 000 zł brutto.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie są samorządowe instytucje kultury z obszaru GZM, zachęcamy jednak grupy nieformalne do zgłaszania swoich pomysłów do pobliskich instytucji kultury. Współpraca z lokalną społecznością jest dodatkowo punktowana. 

Zasady punktacji określa KARTA OCENY PROJEKTU [link otworzy się w nowym oknie]

Regulamin programu [link otworzy się w nowym oknie]


ktw_gzm_2029

Działanie realizowane z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.