Nowe Formy - Przekształcenia

Wystawa #2 z cyklu „5 razy FUTURE ARTIST”

16.04 ⸺ 31.05.2018
Ściana Sztuki Dziecka

 

Kurator: Ewa Kokot

 

Wystawa sztuki dziecięcej o przetwarzaniu form plastycznych. W formie instalacji zostaną na niej pokazane możliwości zmiany formy obrazów fotograficznych. Fotografie, za sprawą łączenia malarstwa i rysunku z kompozycjami fotograficznymi, stały się pracami abstrakcyjnymi
o zaskakujących kształtach i formach. Wystawa prezentuje prace różnorodne, odzwierciedlające wątki osobiste ich autorów i ogromne możliwości twórczej wyobraźni dziecka. Sztuka współczesna to szerokie spektrum form i gatunków, zaś prezentowane prace odnoszą się do możliwości dodawania znaczeń i zmieniania pierwowzorów dzieł sztuki dawnej i najnowszej.

Ekspozycja jest drugim pokazem z serii „10 GESTÓW TWÓRCZYCH na 10-lecie projektu Future Artist”, który obejmuje projekty:

* „5 razy FUTURE ARTIST”: cykl pięciu pokazów instalacji wielkoformatowych wykonanych przez wszystkich uczestników projektu i angażujących mieszkańców Śląska w Galerii Ściana Sztuki Dziecka i w przestrzeni miasta. Będą to instalacje odnoszące się do działań realizowanych
w ramach projektu w latach 2008-2018.

* „FUTURE ARTIS ⸺ SZTUKA DLA CIEBIE”: prezentacja założeń projektu, połączona z warsztatami dla różnych grup wiekowych, w Szczecinie i Toruniu.

* „FUTURE ARTIS ⸺ L’ART POUR VOUS”: instalacja artystyczna oraz warsztaty dla dzieci
i dorosłych w Brukseli

* „DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ (DOROŚLI TEŻ!): akcja społeczna mająca skłonić dorosłych do uczestnictwa w kulturze wraz z dzieckiem; zwracająca uwagę na sposoby, w jakie dorośli – zarówno rodzice, jak i wychowawcy – mogą umożliwić dziecku kontakt ze sztuką i rozwój twórczej wyobraźni

 

Patronat honorowy Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea Poland