Klauzula informacyjna – wysyłanie/potwierdzanie zaproszeń

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO”  informuję że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice; e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania/potwierdzania zaproszeń na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie zaufanym odbiorcom tj. podmiotom przetwarzającym, świadczącym usługi dla Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w zakresie obsługi informatycznej, hostingu poczty e-mail, ochrony osób i mienia, a także Organizatorowi Instytucji, czyli Miastu Katowice.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

6. Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
- sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
- usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO).

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z obowiązującymi w KMO przepisami kancelaryjnymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji dokumentów.

 

Klauzula do pobrania TUTAJ >>>