Katowice Street Art AiR

Program całorocznych rezydencji artystów tworzących w przestrzeni miasta

Katowice Street Art AiR jest kontynuacją wydarzenia, które od sześciu lat zmienia pejzaż Katowic, wprowadzając do niego prace najciekawszych przedstawicieli światowego streetartu.
Nie przestając prezentować różnych form sztuki ulicy, Katowice Miasto Ogrodów modyfikuje formułę festiwalu.

Katowice Street Art AiR (artist-in-residence) będzie trwał przez cały rok. Siedmiu zaproszonych artystów podczas rezydencji będzie poznawało przestrzeń miasta oraz jego mieszkańców. Spędzając w Katowicach kilka tygodni, artyści będą mieli szansę wybrać miejsce, w którym zrealizują swój projekt i wniknąć w życie miasta, a przede wszystkim w jego lokalną społeczność. W wyniku wizji lokalnych i spotkań powstaną instalacje artystyczne o charakterze site-specific. Liczymy, że obecność artystów sprowokuje też samych mieszkańców do aktywności i wzięcia udziału w realizowanych w ich otoczeniu projektach.

Oprócz dedykowanych konkretnemu miejscu interwencji artystycznych, w ramach wydarzenia odbędą się również wystawy, warsztaty, spotkania z artystami czy Popołudniowy Plener Dźwiękowy przygotowany przez Biuro Dźwięku Katowice.

Kuratorem działań jest katowicka artystka wizualna Matylda Sałajewska.

 

Realizacje artystyczne wykonane w 2017 roku:

 

Krzysztof Żwirblis - Muzeum Społeczne

Muzeum Społeczne to akcja społeczno-artystyczna mająca na celu integrację mieszkańców
i ujawnienie ich kreatywnego potencjału. Jej najważniejszymi elementami jest film poświęcony mieszkańcom oraz tymczasowa wystawa złożona z wypożyczonych od nich obiektów. Akcja opiera się na założeniu, że każdy z nas jest „osobistym muzeum", ma swoją historię, związane
z nią pamiątki oraz pasje. Realizacja filmu służy też budowaniu zaufania między artystą
a mieszkańcami, którzy wypożyczają swoje pamiątki, archiwalia, a może i stworzone przez siebie dzieła sztuki na wystawę. Jej częścią były także prace dzieci powstałe podczas warsztatu plastycznego. Wystawa została otwarta 1 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 12 na os. Paderewskiego.

 

Anna Płachecka i Julia Biczysko - Riposta +

Działanie polegało na poszukiwaniu i wytypowaniu wspólnie z mieszkańcami Katowic miejsc
w przestrzeni publicznej, w których potrzebna była interwencja obywatelska. Wskazane miejsca naznaczone mową nienawiści stały się punktem wyjścia do artystycznej riposty – stworzenia nowego, nienegatywnego komunikatu za pomocą szablonów, spreju lub zwykłej kredy. Często nie potrafimy radzić sobie z mową nienawiści, przyjmujemy wobec niej bierną postawę. Duet Julianna Płaczysko pomógł mieszkańcom Katowic znaleźć odpowiednie narzędzia, aby odpowiedzieć
na zaczepki słowne na murach – przemalowały je farbą, kredą, sprejem lub markerem, tworząc
na ich bazie nową treść lub obraz. Podczas działań warsztatowych zachęcano do refleksji
nad komunikatami w przestrzeni miejskiej i dano narzędzia do twórczej reakcji na inwektywy. Efektem warsztatów była seria ripost – szablonów i tagów w przestrzeni miejskiej, udokumentowanych przed i po interwencji artystycznej.

Miejsce: ul. Zamkowa (Janów)

 

Jakub Szczęsny - Dom nad Ruczajem

Jest projektem-pastiszem odnoszącym się do praktyk marketingowych sektora nieruchomości  oferującego wspaniałe, prestiżowe, spokojne i jedyne w swoim rodzaju nieruchomości, posiłkując się przekazem reklamowym nastawionym na zaspokajanie potrzeb klasy średniej. W odróżnieniu jednak od entuzjastycznych ekspresji marketingowych, artyście chodziło nie o sprzedaż apartamentu, lecz o zwrócenie uwagi na problem zapomnianej rzeki Rawy, która poprzez splot historycznych komplikacji została sprowadzona do zanieczyszczonego kanału ujętego
w żelbetowe obrzeże i częściowo pokrytego tkanką centrum Katowic. Projekt ukazywał Rawę,
a zwłaszcza fragment jej przebiegu w centrum (wzdłuż kampusu Uniwersytetu), jako doskonałą przestrzeń inwestycyjną o unikalnych walorach krajobrazowych i infrastrukturalnych. Proponowana struktura, będąca niezamieszkiwalną instalacją artystyczną, miała udawać prawdziwą, nowoczesną architekturę tzw. „vanity houses”, a więc ostentacyjnie luksusowych rezydencji powstających w najefektowniejszych krajobrazowo lokalizacjach świata. Do jej wnętrza można było wejść, możliwe w niej było takżę krótkotrwałe przebywanie, lektura czy nawet drzemka, ale brak infrastruktury, zwłaszcza łazienki i kuchni, czyniło z niej absurdalne, niepraktyczne trofeum, względnie dobre miejsce do samotnej refleksji i „pokazania” się światu
w przypominającej luksusową witrynę formie. Ważnym wymiarem projektu była sprawiająca wrażenie autentyczności kampania medialna.

Miejsce: przestrzeń nad Rawą (między ul. Szkolną i ul. Bankową)

 

Michał Frydrych - Krople potu lśniły jak gwiazdy

To ruchoma rzeźba umiejscowiona w przestrzeni Katowic. Pracę stanowi zmięta w ponadmetrową kulę czarna, ażurowa, wykonana z metalu kratownica. Inspiracją dla artysty były kraciaste koszule robotnicze, charakterystyczne dla wszystkich pracowników fizycznych. Od wewnątrz sfera posiadała intensywne akcenty zieleni i czerwieni, dwóch klasycznych kolorów reprezentujących dwa główne przemysły Śląska. Praca była ruchoma, co oznacza, że mieszkańcy Katowic mieli możliwość decydowania o tym, gdzie się znajdzie, jak i jej własnoręcznego przetaczania w nowe miejsca. Ideą było zdemokratyzowanie umiejscawiania pracy w przestrzeni publicznej poprzez oddanie pracy bezpośrednio w ręce przechodniów. Jednak żeby tę decyzję wprowadzić w życie tocząc pracę, trzeba było się trochę napocić.

 

Roch Forowicz - Metadetale

Artefakty powstające na obrzeżach łączących się ze sobą kadrów cyfrowej symulacji miasta, będące nieodłącznymi elementami wirtualnego pejzażu Google Street View, tym razem pojawiły się również w realnej przestrzeni, wyłaniając się z elewacji Katowickich budynków. W ramach Katowice Street Art AiR zrealizowanych zostało szereg interwencji polegających
na wykorzystaniu estetyki błędów, nieprawidłowości występujących podczas tworzenia cyfrowych panoram przez algorytmy Google. W różnych częściach miasta, na wybrane budynki naniesione zostały obiekty odnoszące się do cyfrowych aberracji, multiplikujące i scalające
ze sobą różne detale architektoniczne, w dokładnie tej samej lokalizacji co ich cyfrowe korelaty. Projekt podejmuje problematykę przenikania się i transgresji kolejnych warstw otaczającej nas rzeczywistości. W mieście powstało 8 realizacji tego typu.

Miejsca: Górna 7, Tysiąclecia 82, Pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowicka 33a, Lompy 24,
Jagiellońska 26, Sowińskiego 33, Damrota 16

http://rochforowicz.pl/metadetale/

 

Tima Radia - Sorry but your princess is in the another castle

Tima Radia od dawna szukał odpowiedniego miejsca na tę pracę i wreszcie znalazł je właśnie tutaj. Ulice Katowic podpowiadały mu odpowiedni materiał, który powinien podczas realizacji wykorzystać. Zadecydował, że tekst będzie neonem. Sama praca jest poświęcona marzeniom, dlatego jako środek wyrazu Tima wybrał miękkie, nigdy niekończące się światło.
Miejsce: ul. Słowackiego 24

 

Myroslav Vayda - Częstotliwość światła

Stworzenie światła.

Światło powoli przejawia się. Ciemność niechętnie ustępuje. Rozjaśniają się pierwsze, prawie niewidoczne, niewyraźne obrysy. Pierwszy rytm dąży do przejawienia się. Najpierw bez synchronizacji, stłumiony, jakby pod przymusem. Dalej lżejszy, rozproszony, bliższy. Rytm składa się z modułów — powtórzeń. W dalszym czasie moduły ułożą się w całość — usystematyzowaną strukturę, kompozycję. Następnie pokazuje się tekstura i faktura. Gęsta i wycięta, aplikowana (nakładana) na moduł rytmu. Wzmacnia go, pozwala wykrystalizować się, uzupełnia i wzbogaca.

Jasna i stała świadomość koloru. Zawsze i wszędzie wyczuwalna jest jego bliska obecność.

Moduły (elementy) zaczynają poruszać się, pulsować, migotać. Ale ich rytmy wciąż muszą tworzyć jedną całość. Rytmy próbują dopasować się, nie łączą się natychmiast.

Tymczasem kolor jest już gotowy, by przejawić się w pełni, przerywa ciemność, pustkę. Wypycha ją. Niech będzie światło.

Kolor opada powoli, układa się w teksturę. Jest gęsty i głęboki. Jeszcze bardziej zagęszcza się, kompresuje się, krystalizuje się. Kolor nabiera znaczenia, staje się samowystarczalny i niezależny. Staje się ideą, formą, sensem.

 

Zapraszamy na  www.katowicestreetartfestival.pl