Ambasador Polszczyzny

Ambasador Polszczyzny

www.ambasadorpolszczyzny.pl

Prezydium Rady Języka Polskiego, będącej organem opiniodawczo-doradczym  w sprawach używania języka polskiego, w trosce o nasz język ojczysty, a jednocześnie w przekonaniu, że propagowanie dobrych wzorców jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, iż nasz język ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować, ustanowiło tytuł „Ambasador Polszczyzny”.
Tytuł „Ambasador Polszczyzny” jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Krzewienie to wyraża się w sprawnym posługiwaniu się bardzo dobrym językiem polskim w działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej lub w każdej innej sferze życia publicznego.
Tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, w następujących kategoriach: Wielki Ambasador Polszczyzny, Ambasador Polszczyzny w Mowie, Ambasador Polszczyzny w Piśmie, Ambasador Polszczyzny Regionalnej, Młody Ambasador Polszczyzny. Tytuł w kategorii „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą.Fundacja im. Krystyny Bochenek ufundowała w 2013 r. dodatkową nagrodę w kategorii Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.
Laureatami tytułu „Ambasador Polszczyzny” do tej pory zostali m.in. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, prof. Andrzej Szczeklik, Bartek Chaciński, Danuta Szaflarska, Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, Anna Dymna, Wojciech Młynarski, Andrzej Stasiuk, Andrzej Poniedzielski,  a tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny” otrzymali Tadeusz Konwicki, Krystyna Bochenek (pośmiertnie), Tadeusz Różewicz i Wiesław Myśliwski. Po raz pierwszy konkurs odbył się 10 listopada 2008 r., a kolejne – 6 maja 2011 r., 10 listopada 2013 r. i 11 października 2015 r.

Tegoroczna gala odbędzie się 5 listopada 2017roku o godz. 17.00  w sali koncertowej KMO. Na zakończenie gali recital "Bezsenna noc" Magdy Umer z pianistą  Bogdanem Hołownią.

Regulamin projektu dostępny TUTAJ

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2017