Inny świat

Inny świat

Praca Barbary Wójcik w Galerii Pojedynczej

Wernisaż: 22 lutego 2018, godz. 17.30

Praca prezentowana do 27 marca 2018 r.

Podczas wernisażu odbędzie się spotkanie z Rafałem Cekierą dr nauk społecznych związanym z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

 

Powstające w ostatnich dwóch latach obrazy malarskie oraz fotografie Barbary Wójcik stanowią wzajemnie się dopowiadający i komentujący cykl prac, który stanowi – jak się wydaje – rodzaj kontemplacji oraz narracji miejsca sakralnego. Został on zainicjowany w efekcie bytności artystki w we wnętrzach klasztornych Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych w Dzierżoniowie pod Wrocławiem. Barbara Wójcik w pracach tych w skupieniu pochyla się nad zjawiskiem duchowości, przy czym obszar ten nie jest przywoływany przez znaki i chrześcijańskie stygmaty, ale jest reprezentowany przez wnętrza pomieszczeń i przedmioty, które odbijają światło oraz harmonię życia wewnętrznego zakonnic. Na obrazach subtelne geometryczne podziały wchodzą w dialog z opalizującym blaskiem i dopełniającymi je smugami cienia. I chociaż mogą one sprawiać wrażenie jak najbardziej realnych czy wręcz banalnych zjawisk, ich prostota i adekwatność nie są stymulowane prawami fizyki, lecz metafizyki codzienności. W rezultacie, dzięki zastosowanemu językowi wizualności, artystce bardzo przekonująco udaje się zobrazować „niewidzialną” szczelinę, która rozciąga się na granicy światów.

 

BARBARA WÓJCIK – studentka IV roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią i grafiką użytkową. W swoich projektach podejmuje między innymi tematykę odnoszącą się do miejsc trudno lub niedostępnych dla każdego oraz zamkniętych grup społecznych, żyjących często w odizolowaniu od reszty społeczeństwa. Artystka interesuje się także sztuką bio-artu, historią sztuki oraz rynkiem sztuki.

 

Spotkanie z Rafałem Cekierą:
"Czy Narcyz może być zbawiony? Religijność jako przejaw kontrkultury."


Wychodząc od krótkiej charakterystyki współczesnych zjawisk kulturowych (tymczasowość, epizodyczność, elastyczność, narcyzm, kultura „selfie”, itd...) Rafał Cekiera spróbuje skonfrontować je z codziennością przeżywaną
w kontekście relacji z sacrum. Czy te dwa wymiary są do pogodzenia? Jakie są formy poszukiwań „innego świata”
i ich miejsce w ramach współczesnych praktyk kulturowych? Czy pokora i kontemplacja mają w obecnych czasach jeszcze jakiekolwiek uzasadnienie?
Zagadnienia te zilustrowane zostaną m. in. poprzez przywołanie fragmentów listów pochodzącej ze Śląska zakonnicy s. Emilii Pinocy, przebywającej w latach 1926-1980 w Brazylii oraz współczesnych wpisów pielgrzymów do ksiąg wotywnych. Oprócz analiz socjologicznych (np. Peter Berger, Anthony Giddens) wykorzystane zostaną także teksty takich autorów jak Simone Weil, Czesław Miłosz, Leszek Kołakowski czy Andrzej Stasiuk.

 

Rafał Cekiera – dr nauk społecznych, główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury i religii. Publikował m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Charakterach”, „Więzi”, „Opcjach”, czy „Studiach Migracyjnych-Przeglądzie Polonijnym”. Autor książek:
„O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS, 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR, 2016) oraz współredaktor monografii „Praca - konsumpcja - przedsiębiorczość: świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” (UŚ 2017). Obecnie w ramach zespołu badawczego realizuje finansowany z Narodowego Centrum Nauki projekt „Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym”.

Powrót