Katowice Music Summit
 

29 Września 2017 roku

Katowice Music Summit

Konferencja dotycząca przemysłu muzycznego na świecie

Katowice Music Summit
22.10.2017
Global Conference on the Music Industry II

 

Podczas czterech paneli i dwóch wystąpień eksperci z całego świata będą się dzielić swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i spostrzeżeniami, a także zaproszą do dyskusji na temat takich zagadnień jak modele publicznego wsparcia branży muzycznej, stan i przyszłość dziennikarstwa muzycznego, wyzwania stojące przed wydawcami i producentami muzycznymi czy tym dotyczącym roli i znaczenia wydarzeń targowych i festiwali.

 

Została otwarta rejestracja na tegoroczną edycję Katowice Music Summit.

Formularz rejestracyjny>>
_____

Registration for this year's Katowice Music Summit is open now.

The registration form>>
 

 

PANEL 1: 10.00 — 11.00

Jak to robią w innych miastach — różne modele wsparcia branży muzycznej

How they do it in other cities — various support models for the music industry

 

MODERATOR: Justyna Jochym

 

Becc Bates — The Music Development Office, Adelaide [AU]

Joey Hendrickson — „How To Build The Music City” [US]

Rainer Kern — Mannheim City of Music [DE]

Gillian Wilkinson McDaniel — Ministry of Culture, Gender, Entertainment & Sport [JM]

Azucena Micó — Sound Diplomacy [ES/GB]

 

 

PANEL 2: 11.15 — 12.15

Jak pisać, żeby czytali, jak mówić, żeby słuchali. O współczesnym dziennikarstwie kulturalnym i jego roli

How to write so that they read, how to speak, so that they listen. On contemporary cultural journalism and its role

 

MODERATOR: Olga Brzezińska

 

Tomasz Cyz — „Ruch Muzyczny” [PL]

Enrico Bettinello — All About Jazz [IT]

Peter Margasak — „Chicago Reader” / „Downbeat Magazine” [US]

Michał Nogaś — „Nogaś na stronie” / „Gazeta Wyborcza” [PL]

Jarosław Szubrycht — „Gazeta Magnetofonowa” [PL]

Magdalena Tejchma — Radiowe Centrum Kultury Ludowej / Polskie Radio [PL]

 

 

PANEL 3: 12.30 — 13.30

Wytwórnie i wydawcy — wyobrażenia vs rzeczywistość — gdzie znaleźć fundusze, jak współpracować z niezależnymi wydawcami i czy potrzebne są wspólne programy i projekty?

Production companies and music labels — concepts vs reality — how to find funding, how to cooperate with independent music labels. Do they need joint programmes and projects?

 

MODERATOR: Jan Oslislo

 

Robert Gajewski — „Kayax” [PL]

Miuosh — „Fandango Records” [PL]

Seth Rosner — „Pi Recordings” [US]

Yulun Wang — „Pi Recordings” [US]

Marco Valente — „Auand Records” [IT]

 

 

LUNCH BREAK: 13.30 — 14.30

 

PANEL 4: 14.30 — 15.30

Targi i Festiwale — czy potrzebną są jeszcze duże eventy? Co nas różni, a co łączy i z czym musimy się borykać niezależnie od różnic geograficznych i kulturowych?

Trade Fairs and Festivals — do we still need large events? What connects us, and what is different? What do we have to tackle, irrespective of geographical and cultural differences?

 

MODERATOR: Martyna Markowska

 

Bogdan Benigar — Druga godba Festival [SI]

Brahim El Mazned — Visa for Music [MA]

Slava Grigoryan — Adelaide Guitar Festival [AU]

Krzysztof Pietraszewski — Krakowskie Biuro Festiwalowe [PL]

Małgorzata Płysa — Unsound [PL]

Balázs Weyer — Budapest Ritmo Festival [HU]

 

 

 

KEYNOTE SPEECH: 15.30 — 16.30

 

I. Jazz w Europie i z Europy — trzydzieści lat sieci „Europe Jazz Network”

I. Jazz in and from Europe — thirty years of the „Europe Jazz Network”

 

Ros Rigby, Prezes „Europe Jazz Network”, opowie o działaniach w ramach tej niezwykle aktywnej i ambitnej sieci, zrzeszającej ponad 110 festiwali, klubów i organizacji z przeszło 30 europejskich krajów oraz o tym w jaki sposób sieć planuje się rozwijać uwzględniając jeszcze szerszy muzyczny kontekst

 

Ros Rigby, the head of „Europe Jazz Network”, will elaborate on activities that take place within this extraordinarily active and ambitious netowrk, which unites over 110 festivals, clubs and organisations from over 30 European countries. He will also discuss how the network is planning to evolve, considering a much larger musical context

 

II. Jak stworzyć Miasto Muzyki

II. How To Build A Music City

 

Joey Hendrickson jest amerykańskim specjalistą ds. marketingu i doradcą współpracującym z przedstawicielami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z branżą muzyczną: festiwalami, start-upami, NGO-sami, markami modowymi, salami koncertowymi i restauracjami. Zajmuje się budowaniem i wdrażaniem strategii „How To Build A Music City”, którą tworzy wspólnie ze środowiskami muzycznymi i przedstawicielami mieszkańców danego miasta. Joey opowie o tym jak zbudować strategię działania Miasta Muzyki i dlaczego warto to zrobić

 

Joey Hendrickson is an American marketing specialist, as well as an advisor cooperating with individuals directly or indirectly associated with the music industry: festivals, start-ups, NGOs, fashion brands, concert halls and restaurants. His expertise encompasses building and implementing the How To Build A Music City strategy, built together with the music community and the citizens of a given city. Joey will discuss how to build the strategy of building a City of Music and why it is worth doing it

 

SPEED MEETINGS: 16.30 — 18.00

Wszyscy uczestnicy paneli przez blisko półtorej godziny pozostaną do dyspozycji uczestników konferencji. Z każdym będzie można porozmawiać, zadać nurtujące pytania lub wymienić się spostrzeżeniami

 

All panellists will remain available to the conference participants for another hour and a half. One will be able to talk to all of them, ask any pressing questions and exchange insights

 

FINAL CONCERT: 19.00

KATOLUB ORKIESTRA

KATOLUB ORCHESTRA

 

Katowice dwa lata temu kończyły 150 lat, wtedy także zostały przyjęte do prestiżowej sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Muzyki, Lublin świętuje 700 lat. Dwa tak istotne jubileusze zrodziły potrzebę wspólnego działania. Do projektu zaproszono muzyków na co dzień poruszających się w całkowicie odmiennych rejonach muzycznych. Lublin reprezentuje skład folkowy — Čači Vorba, natomiast Katowice połączone siły muzyczne awangardowych zespołów Lód 9, Hengelo i Pigeon Break. Efektem tego spotkania i muzycznego dialogu jest nowy materiał, który zabrzmiał po raz pierwszy na finał lubelskiego festiwalu Inne Brzmienia

 

Katowice turned 150 two years ago, which coincided with the acceptance to the prestigious UNESCO Creative Cities network as a City of Music. Lublin celebrates its 700th anniversary. These two significant jubilees spurred the need to act in unison. The project encapsulates musicians that typically engage in a completely different realm of music. Lublin is represented by a folk ensemble Čači Vorba, whereas Katowice decided to join their musical forces of bands Lód 9, Hengelo and Pigeon Break. The effect of this liaison and a musical dialogue is a completely new material, which resonated for the first time during the finale of the Inne Brzmienia festival in Lublin

Powrót

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2017