Ucieleśnienie
 

30 Maja 2017 roku

Ucieleśnienie

Wystawa Dariusza Sitka w Galerii Engram

"Obiekty, które prezentuję, są rodzajem narracji. Dotyczą nie dosłownego zapisu stanu kondycji ludzkiej, stały się pretekstem do ujawnienia pewnych podstawowych czy pierwotnych instynktów i emocji jak: strach, agresja, złość, pogarda, płacz, śmiech. Tytułowe Ucieleśnienie, odnosi się do procesu, czy gestu, nadawania czemuś realnego kształtu, uchwytnej zmysłami postaci-formy.

Praca celowo została zrealizowana w sposób symboliczny, niejednoznaczny, umowny, dzięki czemu może być czytana na wielu poziomach interpretacyjnych. Proces realizacji wszystkich elementów, które składają się na całość wypowiedzi, przybrał charakter progresywny, gdzie miałem możliwość dowolnej kreacji, a co za tym idzie, pełnej wypowiedzi twórczej." - Dariusz Sitek

Dariusz Sitek – urodzony w 1966 roku w Sandomierzu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP). Dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego w 1996 r. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2013 asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni podstaw rzeźby u dr hab. J. Szczypki. Pracą twórczą zajmuje się od wielu lat, wykorzystując do swoich realizacji drewno, kamień, ceramikę, tworzywa sztuczne, metal. Zrealizował kilka projektów wielkoformatowych. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych jak i zbiorowych, plenerach rzeźbiarskich w Polsce i za granicą, konkursach na rzeźby pomnikowe i statuetki. Ostatnie realizacje, obiekty, instalacje mają wyraźnie publicystyczny, krytyczny charakter. Świadomie epatuje dosłownością używając realistycznych środków wyrazu. Często posługuje się też gotowym przedmiotem.

kurator wystawy: Katarzyna Łata-Wrona

Kiedy: 7 czerwca - 17 września 2017, na wernisaż zapraszamy 7 czerwca 2017 o godz. 18
Gdzie: Galeria Engram, Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2

Powrót

KATOWICE
Miasto Ogrodów

plac Sejmu Śląskiego 2 
40-032 Katowice
tel. 
32/609 03 00

NIP: 954 - 276 - 24 - 61
sekretariat@miasto-ogrodow.eu 
poniedziałek - piątek 
sprawy administracyjne: 8.00 - 16.00
pozostałe: 10.00 - 18.00 

Miasto Ogrodów 2017